UTUSAN TAN SRI PRESIDEN PPKM SEMPENA HARI WARGA EMAS SEDUNIA 2021

1.       Senior Citizen’s Day (HARI Warga Tua)

2.       Ditukar menjadi HARI Warga Emas oleh mantan Menteri Kebajikan Masyarakat   Tan Sri Shahrizat Abd Jalil atas syor dari PPKM setelah mendapat persetujuan NGO lain, kerana Tua ada kaitan negatif, seperti tidak berguna lagi, benda lama dan buruk

3.       Kajian pada Mac 2021 menunjukkan  7% Rakyat Malaysia (3.5 juta umur 65 tahun pada 2045, 14% rakyat Malaysia akan menjadi golongan tua ini akan menjadi masalah kepada Negara.

4.       PPKM berhasrat menangani masalah ini dengan mengajak 70000 ahli nya mengikuti VISI & MISI PPKM, yang secara ringkasnya seperti berikut:-

VISI:  

Menjadikan PPKM satu Persatuan yang menyatupadukan semua  pesara dan   menjadikannya sebagai satu jambatan yang merapatkan Kerajaan dengan     Rakyat.         Menggilap kebolehan Pesara memainkan peranan          membangunkan Masyarakat    dan Negara.

          MISI:

Menggerakkan aktiviti serampang tiga mata;  KESiHATAN, PERPADUAN dan    KESEJAHTERAAN dengan menggunakan falsafah berikut:- “YANG JAUH DIRAPATKAN,  YANG RETAK DITAMPALKAN,     YANG SALAH FAHAM DIFAHAMKAN”

    5.    Marilah kita melahirkan kesedaran yang kuat dikalangan ahli-ahli kita,   Menggunakan kemahiran yang sedia ada, meningkatkan ilmu pengetahuan    agi  membina jatidiri yang kuat, berintergriti dan berani memberi pendapat dan           pandangan  yang telus dan ikhlas dalam apa jua keadaan, demi kesejahteraan   Negara yang tercinta. TUA bukan umor yang lanjut atau tanda kelemahan           tetapi sebaliknya membuktikan kematangan yang penuh dengan pengalamanSelamat menyambut HARI WARGA EMAS SEDUNIA dalam keadaan sihat walafiat.

PESARA BAHAGIA NEGARA SENTOSA

Tan Sri Dato’ Paduka Raja Dato’ Hj Wan Mahmood b Pawanteh

Presiden PPKM

1.10.2021.

LESEN MEMANDU WARGA EMAS :

PANDANGAN PRESIDEN PERSATUAN PESARA KERAJAAN MALAYSIA (PPKM)

Pandangan Menteri Pengangkutan YB  Datuk Seri Dr Wee Ka Siong, dialu-alukan oleh Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia, yang ada lebih daripada 70 ribu ahli berumur dalam lingkungan 70 tahun yang berselerak di seluruh tanah air dan majoriti yang tinggal di kawasan luar bandar, di mana sangat kekurangan sistem pengangkutan awam.

2.       Sungguhpun cadangan untuk memperketatkan pengeluaran lesen memandu dan mengenakan syarat-syarat khas bagi Warga Emas adalah tujuan yang baik, akan tetapi ianya hendaklah dikaji dengan mendalam dan tidak hanya berasaskan kejadian terpencil, sebelum mendengar pandangan semua pemegang taruh (Stakeholder) dan mengambil kira keadaan pengangkutan awam yang tidak memuaskan pertama sekali di kawasan luar bandar.

3.       Kami ambil peluang ini untuk mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil oleh pihak berkenaan sebelum apa-apa cadangan mengetatkan syarat-syarat pengeluaran lesen memandu:-

a) Semua pengangkutan awam hendaklah diubahsuai supaya menjadi mesra  Warga Emas atau mesra OKU.

b) Tambang istimewa Warga Emas, yang tidak boleh digunakan pada masa kegunaan pengangkutan awam memuncak. Contohnya, dari jam 6.00 pagi hingga 10 pagi, dan jam 4 petang hingga 6 petang.

4.       Cadangan ini hendaklah dipertimbangkan oleh Kerajaan dan agensi yang mengendalikan pengangkutan awam, mengambil kira bahawa golongan Warga Emas terdiri dari mereka yang telah mengorbankan masa muda mereka untuk menjadikan Negara ini apa yang kita lihat pada hari ini. Oleh yang demikian adalah sepatutnya mereka diberi kemudahan menikmati sisa hidup mereka dalam keadaan yang lebih selesa.

5.       Berkenaan dengan cadangan mengenakan syarat dari doktor yang mengesahkan seseorang Warga Emas itu layak dari segi kesihatan dan fizikal untuk memandu kenderaan motokar atau motosikal, Itu adalah satu cadangan yang baik.

6.       Lesen memandu ini hendaklah diberi bagi satu tahun sekali, dan disyaratkan dengan surat sijil kelayakan dari doktor disertakan bagi setiap permohonan, sepertimana yang di kenakan bagi lesen memegang senjata api yang dikendalikan oleh pihak polis pada masa ini.

7.       Bayaran untuk mendapatkan sijil kelayakan ini hendaklah ditetapkan oleh Kerajaan, supaya tidak luar dari kemampuan seorang yang telah bersara.

PESARA SELASA NEGARA BAHAGIA.

TAN SRI DATO’ PADUKA RAJA DATO’ HAJI WAN MAHMOOD BIN PAWANTEH.

Presiden

Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia (PPKM)

26 September 2021