Satu surat telah dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia bertarikh 28 Mac 2019 berkenaan pengemaskinian maklumat pesara/tanggungan yang berumur 70 tahun dan keatas bagi tujuan bayaran pencen.